(On)gewenst gedrag op het werk (8 tips)

Iedereen wil dat zijn werkomgeving een plek is waar men zich veilig voelt. Naast veiligheid moet de sfeer ook prettig zijn. Ongewenst gedrag is hiervoor niet de goede plek. Intimideren, al dan niet op geaardheid, pesten én ook discriminatie zijn niet toegelaten op de werkvloer. Een aangename cultuur is een beter doel.

TNO heeft voor (on)gewenst gedrag een aantal omgangsvormen een aantal handvatten gevonden. Deze gelden voor zowel de collega’s onderling maar ook voor de leidinggevenden. In dit artikel bespreken we de tips graag met je.

Wat is überhaupt ongewenst gedrag?

Pesten maar ook discrimineren, in welke vorm dan ook, maar ook geweld, agressie en intimidatie maken deel uit van ongewenst gedrag of ongewenste omgang. Wist je dat 15% van de medewerkers en leidinggevenden wel eens te maken hebben gehad met ongewenst gedrag? Een erg hoog percentage als je het ons vraagt. Uiteraard moet dit percentage omlaag. Hoe lager hoe beter. Een gedragscode kan een mogelijkheid zijn. Hierin staat wat toelaatbaar is en wat niet. Vervolgens is het wel belangrijk om dit ook in de praktijk te monitoren. In een digitaal RI&E systeem kun je een gedragscode mooi implementeren.

Doorloop deze stappen in de gedragscode

In zo’n gedragscode is het aan te raden om een aantal stappen te doorlopen. Op die manier komen alle punten aan bod. In dit stappenplan zit een volgorde die we graag met je delen:

  1. Maak de gewenste omgang bespreekbaar en baken deze af
  2. Doe ditzelfde ook voor ongewenste omgangsvormen (begin dus eerst positief)
  3. Wat kan een medewerker doen bij ongewenst gedrag? Waar moet hij/zij terecht?
  4. Beschrijf de gehele klachtenprocedure
  5. En vervolgens de klachtencommissie
  6. Welke maatregelen worden genomen bij welke overtreding? Noteer ze.
  7. Voer de gedragscode in en breng iedereen hiervan op de hoogte
  8. Zorg ervoor dat de gedragscode leeft onder medewerkers. 

Zorg ervoor dat je wijzigingen gemakkelijk kunt toevoegen of eruit kunt halen. Een dynamische systeem is hier uitermate voor geschikt.

Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben aangezien zo’n 3 op de 20 medewerkers hier last van hebben. Ook 6% van de werknemers heeft te maken met discriminatie. Dit kan psychische maar ook fysieke gevolgen hebben. Dit wil je uiteraard voorkomen. Een veilig en sociaal werkklimaat verhoogt de sfeer, de kwaliteit van het werk en heeft ook positieve invloed in de productiviteit. Tot slot daalt hiermee ook het ziekteverzuim vaak.

Voor meer info : https://www.raatwerk.nl